slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

*بوقلمون زنده 80000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 95000 ریال - ذرت 7400 ریال - سویا 16400 ریال - دان آغازین بوقلمون 20000 ریال - پیش دان بوقلمون 17600 ریال - میان دان بوقلمون 16050 ریال - پایان دان بوقلمون 14400 ریال – جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

1393/08/16 - 03:17
1,400 نفر
1393/04/30 - 16:19
690 نفر
1393/04/05 - 15:52
841 نفر
1393/03/26 - 14:36
734 نفر

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *