slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

*بوقلمون زنده 84000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 102000 ریال - ذرت 7200 ریال - سویا 15600 ریال - دان آغازین بوقلمون 19000 ریال - پیش دان بوقلمون 17000 ریال - میان دان بوقلمون 15000 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال - جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

1394/02/13 - 23:27
149 نفر
1394/02/13 - 23:21
96 نفر

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *