slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

*بوقلمون زنده 52000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 68000 ریال - ذرت 8750 ریال - سویا 17650 ریال - دان آغازین بوقلمون 20600 ریال - پیش دان بوقلمون 17850 ریال - میان دان بوقلمون 16350 ریال - پایان دان بوقلمون 13900 ریال – جوجه بوقلمون گوشتی 78000 الی 98000 ریال *

1393/01/10 - 17:58
354 نفر
1393/01/07 - 15:07
242 نفر
1392/12/28 - 20:20
94 نفر
1392/11/15 - 14:15
209 نفر

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *