slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

*بوقلمون زنده 60000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 85000 ریال - ذرت 10100 ریال - سویا 18150 ریال - دان آغازین بوقلمون 21100 ریال - پیش دان بوقلمون 18200 ریال - میان دان بوقلمون 16800 ریال - پایان دان بوقلمون 14450 ریال – جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 90000 ریال *

1393/04/30 - 16:19
166 نفر
1393/04/05 - 15:52
254 نفر
1393/03/26 - 14:36
238 نفر
1393/03/24 - 16:51
513 نفر
1393/03/20 - 21:02
356 نفر
1393/02/22 - 21:01
745 نفر

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *