*بوقلمون زنده 97000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 130000 ریال - ذرت 7700 ریال - سویا 15200 ریال - دان آغازین بوقلمون 20700 ریال - پیش دان بوقلمون 17600 ریال - میان دان بوقلمون 16000 ریال - پایان دان بوقلمون 13850 ریال – جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 115000 ریال *

زرین توتک

admin

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *