*بوقلمون زنده 73000 ریال - لاشه کامل بوقلمون 93000 ریال - ذرت 9000 ریال - سویا 17950 ریال - دان آغازین بوقلمون 20950 ریال - پیش دان بوقلمون 18000 ریال - میان دان بوقلمون 16450 ریال - پایان دان بوقلمون 13850 ریال – جوجه بوقلمون گوشتی 75000 الی 95000 ریال *

زرین توتک

admin

* تامین کننده نژاد های مختلف جوجه بوقلمون  -  تامین کننده دان ، کنسانتره و سایر نهاده ها مخصوص به نژاد های مختلف بوقلمون  -  تامین کننده تجهیزات مخصوص بوقلمون  -  بهترين تامين کننده نيازهاي بوقلمون داران ايران  -  اعلام اخبار جديد روز دنيا و ايران  - تامین کننده گوشت بوقلمون به صورت جزئی و عمده *